Veterinarske usluge

ambulante Primavet su podeljene po kategorijama koje vidite na ekranu. U našem sektoru veterinarskih usluga možete saznati više o: Preventivi, Internoj medicini, Hirurgiji, Dermatologiji, Reprodukciji, Radiologiji, Ultrazvuku, Stomatologiji.