Hirurgija pasa i mačaka

Hirurške intervencije su nekada jedini  terapijski način oporavka ili izlečenja vašeg ljubimca. Nekada se hiruške intervencije rade preventivno a nekada u sklopu terapije. Trudimo se da vlasnike ljubimaca upoznamo sa svim procedurama koje sprovodimo pre i u toku same  hirurške intervencije kao i sa rizicima koje nosi svaka operacija. U okviru naše ambulante  radimo hirurgiju mekih tkiva, korektivnu ,estetsku hirurgiju kao i pojedine ortopedske intervencije.

Anestezija

Svaka uspešna operacija počinje i završava sa dobrom anestezijom. Dobra anestezija omogućava da  vaš ljubimac tokom operacije bude relaksiran i ne oseća bol a nama koji operišemo miran i siguran rad. Najsigurniji vid anestezije je gasna inhalaciona anestezija koju  primenjujemo i u našoj ambulanti. Prednost inhalacione anestezije u odnosu na injekcionu se ogleda u boljoj kontroli zdravstvenog stanja pacijenata i mogućnosti da se (ukoliko dođe do neplaniranih i neželjenih stanja pacijenta) brže reaguje.

Najveća mana kod injekcione anestezije je nepredvidivost anestetika i delovanje jednom aplikovanog leka se ne može poništi. Takođe sam postoperativni tok kod inhalacione anestezije je neuporedivo kraći.

Pre svake operacije vaš veterinar  će vas obavestiti koje preoperativne procedure je neophodno sprovesti radi bezbednosti vašeg ljubimca.