Salmonela je bakterija koja izaziva bolest kod ljudi, pasa, mačaka i drugih ljubimaca. Može da izazove različite simptome, najčešće povraćanje ili dijareju, kao i tešku infekciju i septisemiju , meningitis, infekciju kostiju i abortus.
Salmonela je prisutna širom sveta i najčešće je povezuju sa pokvarenom hranom, reptilima i pticama. Epidemija salmonele kod ptica leti može izazvati salmonelu kod mačaka koje love ptice. Najčešće, ako ne i u potpunosti , reptili su nosioci salmonele. Bakterija ne izaziva bolest kod reptila, ali veliki broj zaraza tokom godine može se povezati sa ljubimcima reptilima. Retko dolazi do zaraženosti hrane za kučiće i poslastica za njih.
Najčešći vid zagađenosti potiče od držanja dijete uz pomoć sirove hrane koja se daja psima i mačkama,a i ljudi koji se nalaze u istom domu kao i zaraženi ljubimci mogu se zaraziti. Studije pokazuju da su najčešće porodice koje hrane svoje ljubimce sirovom hranom, sklone zarazi.
Hrana može postati zaražena ako neko ko je infciran salmonelom bude u kontaktu sa hranom a da nije oprao ruke.
Lečenje salmonele u blažim slučajevima najčešće podrazumeva antibiorike koji se daju oralno. Nešto ozbilniji slučajevi podrazumevaju hospitalizaciju i intravenskim unošenjem tečnosti i antibiotika u organizam.