Pantljičara živi u sistemu za varenje kičmenjaka kao odrasla i često u telu raznih životinja. Kada dodje do zaraze ovim parazitom, on upija hranu koju svari domaćin, i samim tim nema potrebu da razvije usta ili sistem za varenje. Velike pantljičare su skoro cele sastavljene od reprodktivnih struktura sa malom „glavom“. Simptomi variraju u zavisnosti od vrste koja izaziva infekciju. Najduža pantljičara može biti dugačka 20 metara i duža. Za ljude je jako bitno da znaju da je njihov ljubimac inficiran, jer oni takože mogu da se zaraze. Dve važne vrste pantljičare su svinjska i govedja.