Kidanje ligamenata kolena je najčešća povreda kolena kod pasa.

Ova povreda se uglavnom dešava u dva slučaja. Prvi slučaj se javlja kod mladih, aktivnih pasa koji povrede ligamente kolena i koleno ne može da se oslanja na povredjenu nogu. Drugi slučaj je kod starijih pasa, pasa sa viškom kilograma, sa oslabljenim ili delimično pokidanim ligamentima do čega je došlo kada su nezgodno nagazilu. Kod ovih pacijenata hromost može biti akutna, ili može biti suptilnija hronična hromost povezana sa nestabilnošću zgloba.

Vaš veterinar će obaviti ortopedski pregled i odraditi rendgenske snimke kako bi odredio dijagnozu. Ortopedsko ispitivanje podrazumeva analizu hoda, ispitivanje otečenosti i bola u zglobu i prisutnost nestabilnosti kolena. Umirivanje pacijenta se često zahteva kako bi se odradilo detaljno ispitivanje kolena, posebno kada su u pitanju krupniji psi. Umirivanje sprečava ljubimca da istegne mišić i da bi se privremeno stabilizovao zgob. Rendgenski snimci potvrdjuju u kom je stanju zglob i uvidjaju nivo prisutnosti osteoartritisa.

Operacija je preporučljiva u većini slučajeva kako bi se stabilizovao zglob i sprečio nastanak osteoartritisa. Postoje tri vrste operacije : intrakapsularna, ekstrakapsularna i tibial plateau leveling osteotomy. Tip operacije se odredjuje na osnovu veličine, godina i nivoa aktivnosti ljubimca kao i na osnovu toga koliko je osteoartrits prisutan u zglobu. Oporavak i preporučivanje fizikalnih terapija zavisi od tipa operacije koja je izvedena.