Displazija kuka

Displazija kuka je urođena bolest koja ,u svom najozbiljnijem stadijumu, može da izazove veoma bolan artritis. Uzrokovana je kombinacijom genetskih faktora i faktora sredine. Može se primetiti kod mnogih životinja, ali i kod ljudi. česta je kod mnogih rasa pasa, posebno kod onih većih. Kod normalne anatomije kuka, butna kost (femur) je spojena sa kukom putem zgloba kuka, posebno sa caput ossis femoris. Gornji kraj butne kosti ima loptasto ispupčenje koje se zglobljava sa acetabulumom, delimično hrskavični kalup u koji taman staje caput i gradi zglob kuka. Od velike je važnosti da se telesna težina nosi na koščatom tela acetabuluma, ne na hrskavici, zato što u suprotnom caput može da isklizne iz acetabuluma, što je veoma bolno. Ovakvo stanje često može dovesti i do nepravilnog srastanja određenih kostiju i slabu pokretljivost zglobova. Kod pasa se ovaj problem uglavnom javlja u uzrastu do 18 meseci. Defekt može biti blag, ali i veoma ozbiljan. Na kraju može doći i do oboljevanja od ozbiljnog osteoartritisa.